Markedspakke Standard

Velgkr. 0,-

  Dette er den minste markedspakken du kan velge for at vi skal kunne selge boligen din. Og er inkludert i fast lav pris pakken. Den inneholder:

 • Annonsering på finn.no
 • Annonsering på webmegling.no
 • Digital Salgsoppgave
 • Tilrettelegging for sosial medie markedsføring via dine egne kanaler.

Markedspakke Pluss

Velgkr. 3.500,-

  Direkte rettet markedsføring via både sosiale medier og banner annonsering ved hjelp av vår unike “Webmegling Target” teknologi:

 • Alt inkludert i standard pakken
 • Annonsering i sosiale medier Banner annonsering i lokale medier og andre kanaler

Markedspakke Premium

Velgkr. 6.000,-

  Vår største markedspakke for en optimal markedsføring av din bolig. Maksimer synligheten til faktiske potensielle boligkjøpere:

 • Alt inkludert i standard og pluss pakken.
 • Visningsfilm spesial laget for sosiale medier. Bruk levende film i stedet for still bilder for økt synlighet.
 • Økt markedsføringsbudskett

Visningspakke

Velgkr. 0,-

  Når du skal holde visning, enten du gjør det selv eller megler er tilstede er det en mengde materiell som kreves.

 • Til Salgs plakater
 • Velkommen plakat
 • Visningsliste på papir eller digital
 • Ringeklokke lapper
 • Visningsskilt

Visninger

Visning av megler pris pr stkkr. 1850,-

  Du kan enten velge å ta visning selg eller at eiendomsmegler tar visningen for deg. Dersom du velger å ta den selv så gir vi deg gode råd i forberedelsene, samt at du får tilgang til vår kunnskapsportal som gir deg gode råd til å gjennomføre visningen.

  Visninger er kun tilgjengelig i deler av landet hvor vi har lokale meglere vi samarbeider med.

Salgsoppgave print

Velg 15 Salgsoppgaverkr. 1.950,-
Velg 30 Salgsoppgaverkr. 2.950.-
Velg 50 Salgsoppgaverkr. 4.500,-

  Vi utvikler en digital salgsoppgave som inneholder alt av informasjon. Den er både enklere tilgjengelig, lettere å navigere og enklere å dele blant venner og familie. Dersom du likevel ønsker en printet salgsoppgave i tillegg produserer vi svært lekre printede salgsoppgaver. Designet av flere ganger Gullmegler vinner av Norges Eiendomsmegler forbund for beste salgsoppgave.

Boligfoto

15 bilderkr. 0,-
25 bilderkr. 1200.-
Full foto pakkekr. 4.200,-

(Full pakke inkludere så mange bilder som kreves til din bolig, uten noen øvre grense. 360 Visning. Og 2d og 3d plantegninger)

  Boligfoto av din bolig er det som skaper første inntrykket til alle potensielle kjøpere. Og er således viktig at gjennomføres på en optimal måte for å kommunisere de viktigste kvalitetene tilnettopp din bolig.

360 Virtuell Visning

360 Visning 3 rom/punkterkr. 1.600,-
360 Visning 5 rom/punkterkr. 2.400.-
360 Visning ubegrenset rom/punkterkr. 6.000,-

  Vis boligen din med en virtuell opplevelse av å være på visning. Bygd for mobiltelefoner slik at den enkelt kan deles i sosiale medier, sendes via tekstmelding, og oppleves fra hvor som helst. La kunden gjenoppleve hvordan det var på visning, og dele dette med alle de rådfører seg med når de skal selge bolig. 360 Visning er med forbehold at fotografen også tar stillbilder.

2d og 3d plantegning

Velgkr. 600,-

  Plantegninger er viktige for at potensielle kjøpere skal få en oversikt over boligen, og kan planlegge hvordan deres hjem kan bli. Noen foretrekker 2d tegninger, mens andre trenger hjelp til å se hvordan boligen kan møbleres. Derfor anbefaler vi å bruke begge deler.

Valgfrihet For Kunden

Fastpris

Velg Fastpriskr. 35.000,-

Timespris

Velg Timespriskr. 35.100,-

BOLIGRELATERTE TJENESTER - 100% UFORPLIKTENDE TILBUD

Du er snart klar til å signere oppdragsavtalen og komme i gang med salgsprosessen. I forbindelse med at du nå skal selge kan du også få tilbud fra flere leverandører på boligrelaterate tjenester. Gjør ditt valg nedenfor, og spr potensielt flere tusen på tjenester som boliglån og forsikringer.

Boliglån

Jeg ønsker tilbud på boliglån

Forsikring

Jeg ønsker tilbud på forsikringer

Boligalarm

Jeg ønsker tilbud på boligalarm

Billigere strøm

Jeg ønsker billigere strøm

Oppdragsavtale

Oppdragsgiver(e)
Oppdragstaker

Oppdragstaker er Webmegling AS, Vikja, 6977 Bygstad, Org nr. 920899439.

Det økonomiske oppgjøret foretas av Webmegling AS, Vikja, 6977 Bygstad, Org nr. 920899439. Oppgjørsmedarbeider er: Pål Anders Kårstad.Vederlag
{{form.pris.label}} {{form.pris.value}}
{{form.markedspakke.label}} {{form.markedspakke.value}}
{{form.visninger.label}} {{form.visninger.value}}
{{form.visningspakke.label}} {{form.visningspakke.value}}
{{form.salgsoppgaver.label}} {{form.salgsoppgaver.value}}
{{form.bilder.label}} {{form.bilder.value}}
{{form.visning.label}} {{form.visning.value}}
{{form.plantegning.label}} {{form.plantegning.value}}
Pris Kr. {{form.markedspakke.value + form.visninger.value + form.salgsoppgaver.value + form.visning.value + form.bilder.value + form.plantegning.value + form.pris.value}},-

Oppdragets varighet

Oppdraget varer i en periode på 6 måneder fra oppdraget er signert. Oppdraget kan sies opp skriftlig uten varsel av begge partene i oppdragsperioden.


Eiendomsmeglerens vederlag dersom handel ikke kommer i stand

Dersom handel ikke kommer i stand, uavhengig av oppsigelse eller utløp av avtalen er det avtalt at oppdragsgiver betaler for påløpte utlegg, samt kostnader for påløpte markedsføringskostnader, visninger og tilretteleggingsgebyr.

Oppgjør

Oppgjøret gjennomføres av Megleroppgjøret Innlandet AS, Storhamargata 32, 2317 Hamar. Org.nr.: 919 487 925


Bud

Megler oppfordrer oppdragsgiver til å ikke ta imot tilbud direkte fra budgivere, men henvise til megler.


Taushetsplikt

Eiendomsmegleren skal bevare taushet overfor uvedkommende om det de under utførelsen av sitt arbeid eller verv får vite om noens personlige forhold eller drifts- og forretningsforhold. Ved forespørsel om utlevering av opplysninger til ligningsmyndighetene gjelder følgende:

 • Megleren kan ikke utlevere opplysninger underlagt taushetsplikt etter eiendomsmeglingsloven § 3-6 til uvedkommende, herunder ligningsmyndighetene.
 • Eiendomsmeglere plikter på anmodning fra ligningsmyndighetene å utlevere en oversikt over alle oppdragsgivere, samt kjøpesum og meglerens vederlag for det enkelte oppdrag. Megleren kan utlevere både oppdragsjournalen og meglingsjournalen til ligningsmyndighetene for dette formål uten at det kommer i konflikt med taushetsplikten i eiendomsmeglingsloven § 3-6.
 • Uten at det er til hinder av taushetsplikten, kan megleren utlevere oppgjørsoppstillinger og kontrakter dersom eventuelle opplysninger underlagt taushetsplikt er sladdet.
 • Dersom ligningsmyndighetene finner at meglerens oppdragsgiver er næringsdrivende, plikter megleren å utlevere ytterligere opplysninger vedrørende de aktuelle oppdragsgiverne, herunder meglingsjournalen, oppgjørsoppstilling og kontrakter dersom eventuelle opplysninger underlagt taushetsplikt er sladdet.

Generelle bestemmelser

 1. Energimerking: Oppdragsgiver er ansvarlig for å energimerke boligen i forbindelse med salg. Dette gjøres på www.energimerking.no og rapporten sendes til meglers e-post. Kjøper kan a. kreve gjennomføring av energimerking på selgers regning dersom det ikke foreligger energiattest ved salg.
 2. Radon: For alle boliger som leies ut er det pålagt å dokumentere radonverdier. Ved for høye verdier må det iverksettes. For mer informasjon se link til Statens Strålevern: www.nrpa.no/temaartikler/89997/radon-i-utleieboliger
 3. Skatt: Webmegling AS har her gitt en generell orientering om skattelovens vilkår for gevinst-/tapsbeskatning for fast eiendom. Dersom oppdragsgiver er usikker m.h.t. sin skattemessige posisjon, oppfordres han til å ta kontakt enten med en skattejurist eller ligningskontoret.
 4. Tvist: Eventuelle tvister skal søkes løst i minnelighet. Kunden har til å forelegge eventuelle tvistespørsmål som måtte oppstå mellom partene for Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester jf. emgll. § 8-8.
 5. Har andre meglere arbeidet med oppdraget de siste 3 månedene?   
  Ja     Nei

Fullmakt

Undertegnede gir med dette Webmegling AS ugjenkallelig fullmakt til på mine/våre vegne å innhente følgende opplysninger i forbindelse med salg av eiendommen nevnt i denne oppdragsavtalen:

 • Innhenting av eiendommens ligningsverdi
 • Innhente alle opplysninger om pengeheftelser som er heftet på eiendommen, samt å innfri disse.
 • Oppdragsgiveren(e) samtykker i at hver av partene gjensidig forplikter hverandre for aksept/avslag av bud. På samme måte samtykker parten også i at meddelelser fra megler til den ene part også er bindende for de(n) andre oppdragsgiveren (Gjelder dersom eiendommen har flere eiere eller tjener som felles bolig).
 • Oppdragsgiver gir megler fullmakt i samsvar med emgll. § 6-6 til å avslå bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter.

Erklæring om sivilstand

Oppdragsgiver(e)s erklæring om sivilstand må fylles ut:

 1. Er oppdragsgiver(ne) gift eller registrert(e) partner(e)?
     Ja     Nei
Pris Kr.{{form.markedspakke.value + form.visninger.value + form.salgsoppgaver.value + form.visning.value + form.bilder.value + form.plantegning.value + form.pris.value}},-
{{form.pris.label}} {{form.pris.value}}
{{form.markedspakke.label}} {{form.markedspakke.value}}
{{form.visninger.label}} {{form.visninger.value}}
{{form.visningspakke.label}} {{form.visningspakke.value}}
{{form.salgsoppgaver.label}} {{form.salgsoppgaver.value}}
{{form.bilder.label}} {{form.bilder.value}}
{{form.visning.label}} {{form.visning.value}}
{{form.plantegning.label}} {{form.plantegning.value}}

Signer oppdraget

Ved å inngå dette oppdraget aksepterer du alle vilkår som fremkommer av denne ppdragsavtalen, samt våre personvernregler og brukervilkår for vår digitale oligsalgsplattofrm.

Du vil på epost få tilsendt en PDF versjon av oppdragsavtalen signert av Webmegling AS.