Mennesker og Kunstig Intelligens

Webmegling og teknologi

Kan eiendomsmegling gjennomføres kun ved hjelp av maskiner? Vil det være behov for eiendomsmeglere i fremtiden? Hvordan kan man kombinere teknologi og mennesker for en bedre, sikrere og mer effektiv salgsprosess? Dette er spørsmål vi i Webmegling AS og vårt morselskap Webmegling Technology AS stiller oss hver eneste dag. Og vi har ikke alle svarene. Men vi er forberedt på den fremtiden som kommer, og vi har ambisjoner om å være ledende ikke bare i Norge men også internasjonalt når det kommer til å skape fremtidens eiendomsmegling. Derfor har vi en tilstedeværelse både i Norge, New York og California. Vi tror på å sette sammen et team av forskjellige mennesker med forskjellig bakgrunn og erfaring - og kombinere dette med teknologi.

Markedsavklaring / Prissetting

Tidlig i nybygg-prosessen er det viktig å avklare hvilket marked en skal etablerer bygget i. Hvem er kjøpere og hvilket behov har de? Webmegling gjennomfører en markedsanalyse tidlig i prosessen for å avdekke hvilke behov kjøpergruppen har. Sammen med utbygger vil Webmegling samarbeide om å dekke disse behovene mest effektivt på best mulig måte. Samtidig vil vi gjøre en analyse på kjøpervilje, som avgjør hvor mye en kjøper er interessert i å gi for en type bolig. Dette er avgjørende for treffe markedet en opererer i.

Regulering, byggesøknad, m.m.

Webmegling kan tidlig i prosessen være med på å ta seg av korrespondanse fra kommunalt hold. Dette kan være i form av å få igjennom reguleringsplaner, søke om byggesøknader og dispensasjonssøknader fra reguleringsplanen. Det kan være omfattende byråkrati å sette seg inn i og ulike måte å tolke informasjonen en får fra kommunen. Våre meglere har vært igjennom slike saker før og kan være behjelpelig å sette sammen slike søknader i den grad utbygger ønsker dette.

Branding & Design

I et nybyggprosjekt er det mye som skal etableres og kommuniseres. En sterk og tydelig profil er ikke bare viktig for at prosjektet skal få sin egen identitet, men også for at det skal skille seg ut i mengden. Vi kan med egne designere produsere logoer og profileringer av høy kvalitet, tilpasset både digitale og trykte format.

3D/CGI-animasjoner

Kunder er opptatt av å vite hva de kjøper, dette gjelder spesielt ved boligkjøp. Derfor overlater vi ikke noe til tilfeldighetene når vi produserer våre 3D/CGI-animasjoner. Det er disse bildene som skal gjøre at kunden skal kunne føle at de har sett et ekte hus med reelle bilder. Våre digitale grafikere går ned på detaljnivå til lysbrytere og type parkett for å ha den mest nøyaktige opplevelsen av hvordan dette vil se ut i virkeligheten. Dette er med på å forenkle en beslutningsprosess hvor en kjøper «usett».

Virtuelle presentasjoner

Webmegling tar i bruk spill-teknologi som muliggjør visning i boliger som fortsatt er på planstadiet. Kunder kan gå igjennom boligen ved hjelp av en skjerm eller VR-briller. Dette er en virtuell virkelighet som gir kunden mulighet til å føle på romfølelsen og utsikten fra ett tidlig tidspunkt. Dette kan i stor grad være med på å lette kravet om 50% solgte enheter.

Nettsider & App

Et hvert nybyggprosjekt trenger en god landingsside å vise frem boligene på. Vi designer og bygger opp lekre nettsider tilpasset hvert enkelt prosjekt, med godt integrerte løsninger for interaktivitet. Besøkende kan dermed på egne premiss utforske og søke informasjon på en intuitiv og engasjerende måte, uansett hvor eller når de måtte ønske.

Digitalt salgskontor

Vi tenker nytt og utradisjonelt på mange måter, også salg. Kunden skal til enhver tid kunne oppsøke ett av våre digitale salgskontor, hvor de kan se og oppleve de ulike prosjektene til utbygger. De skal kunne gå igjennom rommene i bygningen med VR, se på utsikten i 360 grader og studere fasadene til bygget og plasseringen i terrenget ved hjelp av 3D/CGI-animasjoner. Dette kontoret skal være tilgjengelig i den grad det lokale kjøpesenteret er åpent.

Sosiale medier

På internett får man flere strenger å spille på når det kommer til markedsføring. Vår egen digitale markedsfører har veldig god kjennskap til hvordan ting samspiller på sosiale medier, og vet hva som må til for at hvert prosjekt skal stå frem i jungelen av innhold. Hvert prosjekt følges opp og justerer underveis, slik at man får mest mulig ut av hver eneste annonsekrone.

Salg

Webmegling tar seg av den kundestrømmen som er rettet mot prosjektet, og vil til enhver tid være tilgjengelig for spørsmål. Dersom kunder laster ned prospekt, tegninger, VR-filmer, 3D-animasjoner eller 360-gjennomgang av boligen, så har vi systemer som registrer dette og gir oss muligheter til å senere følge opp kunden for å kartlegge interesse. Webmegling gjennomfører også salgsmøte med interessenter dersom det skulle være ønskelig. 

Finansiering

Ved å samarbeide tett med en bank har vi til enhver tid ett dedikert salgsteam som sitter klar for å kunne følge opp mulige kjøpere til utbyggers prosjekt. Her skal kjøper få gode tilbud om finansiering av investeringen og ulike forsikringer etter at boligen er overtatt. Det er også mulig å ringe om rådgivning i en slik stor investering og uforpliktende tilbud til sammenligning til egen bank. Vi tilbyr også å ta verdivurdering, eventuelt salg av kjøpers tidligere bolig for å kunne finansiere en ny bolig.

Kontrakt og Oppgjør

Webmegling har flere års erfaring med å utarbeide kontrakter til flere store selskaper. Derfor er våre kontrakter juridisk riktige og inneholder de nødvendige punktet for at både utbygger og kjøper skal kunne føle seg trygt ivaretatt ved en handel utført av oss. Samtidig har vi systemer som behandler oppgjøret presist og til riktig tid, sammen med e-tinglysning er det mulig å overføre penger samtidig skjøte blir tinglyst.

WebAI - en del av Webmegling Technology AS

Kunstig Intelligens

En del av Webmegling Technology AS er WebAI. Det er vår avdeling som jobber med kunstig intelligens. Vi utvider stadig vår interne kompetanse på området samtidig som vi samarbeider med mange andre selskaper innenfor samme områdde med andre bransjer. Vår teknologi utvikling skal komme både meglere, boligselgere og boligkjøpere til gode. Men dette er et så viktig felt for morgendagen at vi også deler vår kompetanse på tvers av bransjer. Vi knytter oss også opp mot student miljøene.Morgendagens skarpe hoder. Og arrangerer konkurranser relatert til å løse eiendomsmeglings relaterte oppgaver for studenter i samarbeid med oss. Du kan lese mer om WebAI ved å klikken på linken nedenfor.