Hva kan vi hjelpe deg med?

Lurer du på hva boligen din er verdt, eller kanskje du er førstegangskjøper og vil vite mer om prosessen rundt kjøp av bolig? Vi hjelpe deg gjerne. Send oss en melding via skjemaet nedenfor, eller kontakt oss via chat nede i høyre hjørne. Så vil vi hjelpe deg så snart som mulig!

  • Personopplysninger
  • Boliginformasjon
  • Boligverdi
  • Lånebehov

Personopplysninger

Din årlige bruttolønn som er lønn før fratrekk av skatt.

Har du husleieinntekter på boligen din skal faste inntekter hver måned føres inn her.


Ja   Nei


Ja   Nei

Barn under 18 år


1
2
3
4
5+

Her oppgir du utgifter husholdningen har til pass av barn pr. måned, for eksempel til barnehage eller dagmamma.


Medlåntaker
Eksisterende gjeld

Legg inn hvor mye boliglån husholdningen har i dag. Har du boligkreditt skal du oppgi hele rammen. Hvis du søker om å flytte et lån til en annen bank, skal dette lånet også legges inn.


Hvis du har lån med sikkerhet i bil/båt/campingvogn/andre typer kjøretøy legger du dette inn her.

Legg inn hvor mye kredittgjeld husholdningen har i dag.

Vi henter opplysninger fra kredittopplysningsbyrå for å vurdere søknaden din. Ved å gå videre samtykker du i at gjenpartsbrevet for kredittopplysningen sendes til meldingsboksen din i nettbanken.


Boliginformasjon

Vi trenger informasjon om boligen du skal kjøpe. Gjelder søknaden en aksjeleilighet, landbrukseiendom, tomt, bolig i utlandet eller næringseiendom, kan vi dessverre ikke tilby lån.Jeg har ikke detaljert informasjon om boligen jeg ønsker å kjøpe


Oppgi kommunen hvor du planlegger å kjøpe ny eiendom.

Legg inn borettslagets organisasjonsnummer, ni siffer. Dette finner du i prospektet for andelen du skal kjøpe.

Hver andel i borettslaget har et unikt andelsnummer. Dette er ikke det samme som leilighetsnummer. Informasjon om andelsnummeret finner du i prospektet for andelen du skal kjøpe, eller ved å kontakte forretningsføreren for borettslaget.

Alle eiendommer i Norge har et unikt matrikkelnummer som identifiserer eiendommen. Dette består av gårdsnummer og bruksnummer, og eventuelt festenummer og seksjonsnummer. Hvis boligen du skal kjøpe er et nybygg og du ikke har fått matrikkelnummer, kan du la feltet stå åpent.

Alle eiendommer i Norge har et unikt matrikkelnummer som identifiserer eiendommen. Dette består av gårdsnummer og bruksnummer, og eventuelt festenummer og seksjonsnummer. Hvis boligen du skal kjøpe er et nybygg og du ikke har fått matrikkelnummer, kan du la feltet stå åpent.


Hvis boligen du kjøper tilhører en festetomt, må du oppgi festenummeret.

Hvis boligen du kjøper er en eierseksjon, må du oppgi seksjonsnummeret.


Boligverdi

Vi tilbyr lån med sikkerhet i selveiet bolig, borettslag og hytte/fritidseiendom. For at vi bedre skal kunne gi deg et lånetilbud ønsker vi at du her legger inn informasjon om prisen på den boligen du skal kjøpe. Dersom du ikke har en faktisk bolig enda, så kan du legge inn det beløpet du antar boligen vil koste.

Legg inn det beløpet du kjøper boligen for. Du skal ikke inkludere dokumentavgiften eller ander omkostninger. Gjelder søknaden kjøp av andel i borettslag skal du heller ikke inkludere fellesgjelden.

Legg inn hvor høy fellesgjelden er på denne andelen.
Din finansieringsplan

Vi trenger informasjon om hvordan kjøpet skal finansieres. Egenkapitalen kan ikke bestå av kredittgjeld eller forbrukslån.

Egenkapitalen må være tilgjengelig for utbetaling innen overtakelsen.

Hvis kjøpet skal finansieres med lån i bank i tillegg til lån fra en annen bank, så velger du dette alternativet. Det kan for eksempel være Statens Pensjonskasse, eller et kommunalt startlån.


Legg inn informasjon om hvilken annen bank, i tillegg til Sbanken, som skal lånefinansiere kjøpet.


Legg inn hvor mye du skal låne i den andre banken.


Hvor mye vil du låne?KontaktinformasjonVed å signere denne lånesøknaden med BankID samtykker du i at Webmegling Technology AS lagrer dataene i denne lånesøknaden og videreformidler dem til sine samarbeidspartnere med den hensikt og gi deg tilbud på boliglån.

Webmegling Technology AS vil kun sende informasjonen til finansinstitusjoner som innvilger boliglån, og informasjonen vil kun bli benyttet til dette formål. Du kan til enhver tid kontakte oss for å slette de nevnte opplysninger, eller få informasjon om hvilken informasjon vi har lagret.

Alle våre tjenester er helt gratis for deg som kunde da vi honoreres av bankene vi samarbeider med. Banker vi samarbeider med er Sandnes Sparebank m.fl. Vi tar aldri betalt av kunden, men det er gunstig for bankene at vi finner de riktige kundene for dem.

Mer informasjon herFeilmelding


Du må akseptere vilkårene før du kan gå videre.