Gi Bud
Bildegalleri
Informasjon
Kontakt

Digital Salgsoppave

Tomteområde Steinsdalen
NORHEIMSUND

Tomteområde regulert for 7 eiendommer, ca. 2,5 km. fra selve Norheimsund

KORT OM EIENDOMMEN

Tomteområde regulert for 7 boliger. Ikke avtalt kjøp/bruk/opparbeidelse av vei, vann, kloakk. Gode sol og utsynsforhold. Ca. 2,5 km. til sentrum av Norheimsund

BELIGGENHET

Tomtene ligger med en nordøstlig plassering i et skrånet terreng like ved Helleberghaugen i Steinsdalen. Flott utsikt nedover Steinsdalen mot Movatnet i retning øst og Steinsdalsfossen mot nord. Området på Helleberghaugen er i dag utbygd med et byggefelt bestående av 10-15 frittliggende eneboliger. Det er ca 2,5 km (3 minutt kjøring) til Norheimsund sentrum med flotte handlegater, gjestebåthavn, kulturbygg og offentlig administrasjon. Ellers er det barneskole, barnehage, kirke m.m i bygden. Ungdomsskole ligger i Øystese, samt videregående skoler i Øystese, Vikøy og Steinsdalen. Skolen i Steinsdalen ligger to-tre minutters gange fra området – på den andre siden av Helleberghaugen. Det er kort avstand til Kvamskogen med flotte turløyper både vår, sommer og høst, samt preparerte løyper for langrenn og alpint på vinterstid.

NØKKELINFORMASJON

 • Prisantydning:

  1.400.000,-
 • Totalpris:

  1.436.377,-
 • P-rom/BRA:

 • Antall soverom:

  0
 • Byggeår:

  -
 • Boligtype:

  Tomt
 • Eierform:

  Selveier
 • Tomteareal:

  9416
 • Tomteareal:

  Eiet

Eiendommen

Adresse

Tomteområde Steinsdalen
5600 NORHEIMSUND

Eiendomsbetegnelse

Kommune: Kvam
Gnr. 23
Bnr. 20

Eierform

Selveier

Tomt

Gnr. 23 Bnr. 35: 970,5 kvm
Gnr. 23 Bnr. 26: 916,5 kvm
Gnr. 23 Bnr. 20: 7529,2 kvm

Ved overdragelse av ubebygde tomter kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet for overdragelsen. Det er en forutsetning for avtalen at egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper, og at denne godkjennes av kommunen før overtakelse av eiendommen finner sted. Det vil ikke kunne foretas oppgjør før egenerklæringsskjema foreligger i signert og godkjent stand.

Det er ny eier som bærer risikoen for å få godkjenning av tiltak på eiendommen. Vi oppforderer derav interessenter til å kontakte Kvam kommune for informasjon om hva som kan bygges på eiendommen/søknadsprosessen/etc.

Tomtetype

Eiet

Tomteareal

9 416 kvm

Byggemåte

Tomtene er ikke bebygget

Diverse

Alle areal er hentet fra vedlagte takstrapport.
Takst er datert 07.06.2017.
Kjøper tar all risiko og kostnader knyttet til kjøp og opparbeidelse av areal for veg, vann og kloakk, samt evt. nødvendige tomteervervelser.

Området

Beliggenhet

Tomtene ligger med en nordøstlig plassering i et skrånet terreng like ved Helleberghaugen i Steinsdalen. Flott utsikt nedover Steinsdalen mot Movatnet i retning øst og Steinsdalsfossen mot nord. Området på Helleberghaugen er i dag utbygd med et byggefelt bestående av 10-15 frittliggende eneboliger.

Det er ca 2,5 km (3 minutt kjøring) til Norheimsund sentrum med flotte handlegater, gjestebåthavn, kulturbygg og offentlig administrasjon. Ellers er det barneskole, barnehage, kirke m.m i bygden. Ungdomsskole ligger i Øystese, samt videregående skoler i Øystese, Vikøy og Steinsdalen. Skolen i Steinsdalen ligger to-tre minutters gange fra området – på den andre siden av Helleberghaugen. Det er kort avstand til Kvamskogen med flotte turløyper både vår, sommer og høst, samt preparerte løyper for langrenn og alpint på vinterstid.

Adkomst

Følg hovedveien fra Kvamskogen mot Norheimsund. Ta opp Dalatunvegen like før Steinsdalsfossen, og følg denne over i Helleberghaugen. Parker gjerne ved skolens parkering, og gå det siste stykket mot tomteområdet.

Økonomi

Prisantydning

1.400.000,-

Omkostninger

1 400 000,- (prisantydning)
---------------------------------------------------------
35 000,- (dokumentavgift gitt salgspris til prisantydning)
585,- (tinglysing pantedokument)
585,- (tinglysing skjøte)
207,- (pantattest)

----------------------------------------------------------
36 377- (omkostninger totalt gitt salgspris til prisantydning)
----------------------------------------------------------
1 436 377,- (totalpris inkl. omkostninger)

Totalpris inkl omk

1.436.377,-

Verditakst

1.400.000,-

Offentlige forhold

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

11.05.1965 - Dokumentnr: 813 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:1238 Gnr:23 Bnr:25


13.11.1969 - Dokumentnr: 2308 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:1238 Gnr:23 Bnr:12


08.04.1974 - Dokumentnr: 994 - Bestemmelse om veg


03.03.1951 - Dokumentnr: 266 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:1238 Gnr:23 Bnr:5


02.09.1959 - Dokumentnr: 1296 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:1238 Gnr:23 Bnr:25


02.09.1959 - Dokumentnr: 1297 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:1238 Gnr:23 Bnr:26


08.04.1974 - Dokumentnr: 994 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:1238 Gnr:23 Bnr:34


20.01.1978 - Dokumentnr: 251 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:1238 Gnr:23 Bnr:35


Regulerings- og arealplaner

Området er regulert til byggeområde for boliger, kjørevei samt fellesområde jmf. plan datert 05.08.1998, endret 30.09.1999.

Vei, vann og avløp

Det er ikke opparbeidet veg, vann, kloakk inn til tomtene

Konsesjon

Ved overdragelse av ubebygde tomter kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet for overdragelsen. Det er en forutsetning for avtalen at egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper, og at denne godkjennes av kommunen før overtakelse av eiendommen finner sted. Det vil ikke kunne foretas oppgjør før egenerklæringsskjema foreligger i signert og godkjent stand.

Øvrige kjøpsforhold

Betalingsvilkår

Fullt oppgjør (kjøpesum og omkostninger) skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtakelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtakelsesdato.

Overtagelse

Overtakelse etter avtale. Spesifiser ønsket overtagelse ved budgivning.

Budgivning

Bud kan trygt og enkelt legges inn elektronisk med bank-ID via nettannonsen (finn.no eller digital salgsoppgave) ved å trykke på "Gi bud" knappen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Bud kan derfor ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis og minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.

Om du vil øke budet ditt gjør du det helst også ved å trykke på "Gi bud" knappen i nettannonsen. Er du forhindret fra dette kan budøkning formidles til megler via e-post eller SMS.

Når du har lagt inn bud vil megler bekrefte at budet er mottatt. Kontakt megler dersom du mot formodning ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid etter at bud er inngitt. Megleren holder deg også oppdatert om andre bud som kommer inn.
Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Ikke nøl med å ta kontakt med megler dersom du har spørsmål til budgivning.

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Kontakt megler for avklaring dersom en skulle ha spørsmål til dette.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring, men har utarbeidet et egenerklæringsskjema som er vedlagt salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med innholdet i dette før budgivning.

Oppdragsnummer

1006219

Megler

Ansvarlig megler

Are Hovland
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 92802934
Epost: are@webmegling.no

Meglerforetak

Webmegling AS
Kokstadflaten 35
5257 KOKSTAD
Org.nr. 992 33 855

VEDLEGG

Silje Lavik

Eiendomsmeglerfullmektig

E: silje@webmegling.no

M: 93454043
Siste generert: 29.10.2019 kl 19:05