Gi Bud
Bildegalleri
Informasjon
Kontakt

Digital Salgsoppave

Rusta 13
FØRDE

RUSTA|Sjeldent objekt! Bolig med stor tomt på 2,4mål, med unike utviklingsmuligheter på solsiden i Førde. Nær sjukehuset

KORT OM EIENDOMMEN

Velkommen til Rusta 13! Nydelig tomt på over 2,4 mål, solrik med flott utsikt over nærområdet. Bolig med utleiedel har en eldre standard fra byggeåret, med behov for rehabilitering. (Ikke godkjent utleiedel) Med stor tomt, dobbel garasje og flotte sol- og utsiktsforhold ligger alt til rette for å skape et godt hjem her i Rusta. Må Sees!

BELIGGENHET

Attraktiv og frittliggende beliggenhet, sentralt i Førde. Fra boligen er det kort gangavstand til skoler, barnehage, sjukehus og fritidstilbud. Blant annet finner en Hafstadparken, Tefre ridegard og Vie sandvolleyball innen gangavstand. Det er heller ikke lengre enn ca 2 km til Førde sentrum, hvor en finner blant annet AMFI kjøpesenter med over 50 butikker. Veien fra Angedalsveien til sentrum er tilrettelagt med fortau for trygg ferdsel. Er du på jakt etter gode turmuligheter, er de aldri langt unna. Blant annet finner man Hafstadfjellet, Viafjellet og Førdsnipa i kort avstand fra boligen. Kort oppsummert har boligen en sentral beliggenhet med kort avstand til det meste av kultur - idrett- og fritidsaktiviteter.

NØKKELINFORMASJON

 • Prisantydning:

  3.600.000,-
 • Totalpris:

  3.701.522,-
 • P-rom/BRA:

  158/206
 • Antall soverom:

  4
 • Byggeår:

  1975
 • Boligtype:

  Enebolig
 • Eierform:

  Selveier
 • Tomteareal:

  2423.4
 • Tomteareal:

  Eiet

Eiendommen

Adresse

Rusta 13
6810 FØRDE

Eiendomsbetegnelse

Kommune: FØRDE
Gnr. 21
Bnr. 327

Eierform

Selveier

Areal og innhold

Areal og fordeling pr etasje
Underetasje: 95 kvm BRA / 53 kvm P-rom
1.etg: 111 kvm BRA / 105 kvm P-rom

Boligen går over 2 plan og følgende rom er inkludert i P-rom:
Underetasje: Gang, stue/kjøkken, soverom og bad.
1.etg: Vindfang, gang, stue, kjøkken, tre soverom, to bad, vaskerom, gang v/soverom og wc.

I tillegg medfølger 5 stk innvendig boder og en dobbel garasje.

Byggeår

1975

Standard

Eneboligen har i all hovedsak standard fra byggeår, og er derfor moden for modernisering.

For nærmere beskrivelse av standard henvises det til vedlagt verdi- og lånetakst.

I følge reguleringsplanens føresegn kan tomtene utbygges med en samlet grunnflate på 20% av tomtens nettoareal.
Bygningene som står på tomten i dag utgjør ca 7% av tomtearealet som er registrert i matrikkelen.
Eiendommen har derfor et utbyggingspotensial slik den ligger i dag, men med begrenset utbyggingspotensial med omsyn til terrengforhold og bygningenes plassering.
Med økt uttnyttelsesgrad vil eiendommen sin takserte verdi kunne forsvare riving av bygningene for etablering av flere boenheter. En alternativ utbygging krever ny reguleringsplan og er derfor ikke nærmere vurdert.
Overnevnte informasjon er hentet fra vedlagt takstrapport. For nærmere informasjon se reguleringsplan for området eller ta kontakt med Førde kommune.


Tomt

Tomten består i hovedsak av grøntareal av enkel standard, med krattskog i de brattlendte skråningene.

Tomtetype

Eiet

Tomteareal

2 423 kvm

Byggemåte

Informasjon om byggemåte er hentet fra verdi- og lånetakst utført av takstmann Bjarte Roska:

Grunn og fundamenter:
Grunnmur av betongsteinsmur, utvendig med pussa overflater og innvendig delvis med utlektet plater/panel og delvis med pussede overflater.

Yttervegger:
Yttervegger av 4" bindingsverk, i underetasjen med fasademur av nopsastein og ellers med kledning av treplanel.

Takkonstruksjoner:
Takkonstruksjon med saltakform og ventilert kaldloft, oppbygd av takstoler.
Mot kaldloftet er dert isolert med 15cm matter.
Taktekking av papp, knotteplast og torv på undertak av rupanel.

Gulvsystemer:
Gulv med tregulv, parkett og belegg. Ubehandlet betonggulv i bodarealet i underetasjen.


For utfyllende informasjon om boligens tilstand se verdi- og lånetakst som er vedlagt salgsoppgaven.

Adgang til utleie

Boligen kan i sin helhet leies ut til boligformål.

Oppvarming

Oppvarming via varmepumpe, vedovn og for øvrig elektrisk oppvarming.

Det opplyses for ordens skyld at det ikke er varmekilder i alle rom.

Energimerke

E - Lys grønn
Energimerking er utført av selger og er estimert fra www.energimerking.no. Avvik kan forekomme.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte takstdokumenter og er ikke kontrollmålt av megler.

Egenerklæring om konsesjonsfrihet må signeres av kjøper grunnet tomtens størrelse.
Skjema blir utlevert av megler etter inngått avtale.

Kommunen opplyser at det ikke har blitt gitt tilgang til feiing i løpet av de siste 4 årene, og at det er på tide at dette gjennomføres.
Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E.Verk eller brann/feiervesen på eiendommen.

Arealopplysninger om P-rom/S-rom/BRA/BTA m.v. er hentet fra vedlagt takstrapport. Det gjøres oppmerksom på at klassifiseringen av arealer er gjort i samsvar med NS3940 med rominndeling fra takstrapporten. Dagens faktiske bruk av rom er derfor lagt til grunn uavhengig av om bruken er godkjent av bygningsmyndighetene.

Vi har fått opplyst fra en nabo, at det i sør-vestre hjørne av eiendommen finnes det en gammel tysker tunnel fra krigen, som ikke er forsvarlig sikret. Ny eier bør sørge for at inngangspartiet til tunnelen stenges eller sikres på en forsvarlig måte. Gjerne i samråd med Førde kommune.

Radonmåling

Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Området

Beliggenhet

Attraktiv og frittliggende beliggenhet, sentralt i Førde.
Fra boligen er det kort gangavstand til skoler, barnehage, sjukehus og fritidstilbud.
Blant annet finner en Hafstadparken, Tefre ridegard og Vie sandvolleyball innen gangavstand.
Det er heller ikke lengre enn ca 2 km til Førde sentrum, hvor en finner blant annet AMFI kjøpesenter med over 50 butikker.
Veien fra Angedalsveien til sentrum er tilrettelagt med fortau for trygg ferdsel.

Er du på jakt etter gode turmuligheter, er de aldri langt unna. Blant annet finner man Hafstadfjellet, Viafjellet og Førdsnipa i kort avstand fra boligen.

Kort oppsummert har boligen en sentral beliggenhet med kort avstand til det meste av kultur - idrett- og fritidsaktiviteter.

Adkomst

Fra Førde sentrum kan du følge Angedalsvegen oppover Angedalselva, og ta av til venstre ved Grovene. Følg bakken oppover, og sving av til høyre inn til Rusta. Eiendommen ligger venstre side når du nærmer deg toppen. Det vil bli satt opp visningsskilt utenfor boligen ved annonsert fellesvisning.

Parkering

Parkering på egen grunn i dobbelgarasje, eller utenfor denne.

Offentlig kommunikasjon

Gangavstand til nærmeste busstopp i Angedalsveien, med hyppige avganger i begge retninger. For nærmere informasjon om rutetider, se Kringom.no. Til Førde lufthamn er det ca 18 km.

Økonomi

Prisantydning

3.600.000,-

Omkostninger

Kr 90 000 (2,5% dokumentavgift)
Kr 525 (Tinglysning pantedok.)
Kr 525 (Tinglysning skjøte)
Kr 172 (Attestgebyr)
Kr 10 300 (Boligkjøperforsikring (Valgfri))

Omkostninger ved salg til prisantydning: Kr 101 522

Totalpris inkl omk

3.701.522,-

FORMUESVERDI

Formuesverdi primær 695.190,- pr. 2017
Formuesverdi sekundær 2.502.684,- pr. 2017

Info formuesverdi

For at boligen skal anses som primærbolig forutsettes det at eier har sin folkeregisteradresse her. Andre boligeiendommer vil skattemessig bli behandlet som sekundærboliger, med unntak for eiendom som er regulert som fritidsbolig, og brukes som dette aveier. Info om formuesverdi er hentet fra altinn.no. Formuesverdien justeres normalt årlig. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Verditakst

3.900.000,-

Kommunale avgifter

Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.
Kommunale avgifter har 4 terminer per år med hovedforfall 15/2, 15/5, 15/8 og 15/11.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt 4.385,- pr 2019

Forsikringsselskap

Gjensidige

Polisenummer

88315257

Offentlige forhold

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

15.03.1974 - Dokumentnr: 1394 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:1432 Gnr:21 Bnr:11


15.11.1999 - Dokumentnr: 5419 - Grensejustering
Gjelder denne registerenheten med flere


Ferdigattest / Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest vedrørende "Nybygg bolig" for gnr.21 bnr.11/12 datert 16.03.1976.
Ferdigattesten er mottatt direkte fra selger, og finnes ikke i kommunens arkiver.
Det foreligger ikke ferdigattest for den aktuelle adressen. Grunnen til dette er trolig at ved søknadstidspunkt var gnr.21 bnr.327 fortsatt en del av gnr. 21, bnr. 11, men har i ettertid blitt skilt ut og fått eget gnr. og bnr.
Det kan likevel være utført søknadspliktige arbeider på eiendommen som ikke er omsøkt, og som det ikke er gitt ferdigattest for.

Regulerings- og arealplaner

Reguleringsplan:
Planid: 19730014, Rusta Tomtelag,
Ikraftredelsesdato: 25.01.1974.
Planstatus: Endelig vedtatt areal plan.
Reguleringsformål: Frittliggende småhus bebyggelse.

Kommuneplan:
Planid: 20130006,
Plantype: Kommuneplanens arealdel
Plannavn: Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027.
Planstatus: Endelig vedtatt arealplan.
Oversiktsplanareal: Boligbebyggelse

Vei, vann og avløp

I følger Førde kommune er eiendommen tilknyttet offentlig vann og avløp via private stikkledninger.
Eiendommen grenser mot offentlig vei.

Øvrige kjøpsforhold

Betalingsvilkår

Fullt oppgjør (kjøpesum og omkostninger) skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtakelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtakelsesdato.

Overtagelse

Overtakelse etter avtale. Spesifiser ønsket overtagelse ved budgivning.

Budgivning

Bud kan trygt og enkelt legges inn elektronisk med bank-ID via nettannonsen (finn.no eller digital salgsoppgave) ved å trykke på "Gi bud" knappen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Bud kan derfor ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis og minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.

Om du vil øke budet ditt gjør du det helst også ved å trykke på "Gi bud" knappen i nettannonsen. Er du forhindret fra dette kan budøkning formidles til megler via e-post eller SMS.

Når du har lagt inn bud vil megler bekrefte at budet er mottatt. Kontakt megler dersom du mot formodning ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid etter at bud er inngitt. Megleren holder deg også oppdatert om andre bud som kommer inn.
Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Ikke nøl med å ta kontakt med megler dersom du har spørsmål til budgivning.

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Kontakt megler for avklaring dersom en skulle ha spørsmål til dette.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Megler anbefaler kjøper å tegne boligkjøperforsikring ved kjøp av bolig. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen fra overtakelse og de neste fem årene. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Kontakt megler eller gå inn på www.soderbergpartners.no for ytterligere informasjon.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Lånefinansiering

Ta kontakt med megler for uforpliktende tilbud på lånefinansiering gjennom Sandnes Sparebank.

Meglers vederlag

Meglers vederlag er avtalt til:
Fast lav pris kr 35 000
Visning kr 1 950 pr. stk.

Dersom handelen ikke kommer i stand er følgende avtalt:
Oppdragstaker har krav på å få dekket alle påløpte kostnader til markedsføring, fotograf, offentlig informasjon etc., samt evt. bestilte tilleggstjenester.

Oppdragsnummer

1005119

Megler

Meglerforetak

Webmegling AS
Kokstadflaten 35
5257 KOKSTAD
Org.nr. 992 33 855

VEDLEGG

Torgeir Glomnes

Fagansvarlig / Eiendomsmegler

E: torgeir@webmegling.no

M: 97529929
Siste generert: 13.08.2019 kl 19:55