Gi Bud
Bildegalleri
Informasjon
Kontakt

Digital Salgsoppave

Bjødnaskarvegen 73
HOL

HOLSÅSEN - Vestvendt hyttetomt beliggende i blindvei, like ved skiløype.

KORT OM EIENDOMMEN

Webmegling ved Tommy Sirnes har gleden av å presentere Bjødnaskarvegen 73. Verdt å nevne: - Vestvendt beliggenhet - Kort avstand til skiløype - Arkitekttegninger på tidligere godkjent hytte. - Nesten innerst i blindvei, uten gjennomgangstrafikk. - Gode sol- og utsiktsforhold mot Hallingskarvet Nasjonalpark.

BELIGGENHET

Midt mellom Oslo og Bergen finner vi Bjødnaskarvegen 73 og Holsåsen hyttefelt ca 1000 meter over havet. På vinterstid er Holsåsen et eldorado av aktivitetsmuligheter med 12 skiløyper i området. Den nærmeste løypen, Holsåsen Hol Hallingdal skiløype, er like i nærheten. Nærmeste skianlegg ligger ca 6 km fra hyttefeltet. Dagligvarehandel kan utføres på Kiwi Hagafoss. For ytterligere service- og aktivitetstilbud er det ca 30 minutters kjøring til Geilo. Her finner man flere alpinbakker, et utvalg av butikker, restauranter, hoteller, togstasjon m.m. På sommerhalvåret kan skiløypene benyttes som turstier og man har aktiviteter året rundt.

NØKKELINFORMASJON

 • Prisantydning:

  590.000,-
 • Totalpris:

  616.427,-
 • P-rom/BRA:

 • Antall soverom:

  0
 • Byggeår:

  -
 • Boligtype:

  Tomt
 • Eierform:

  Selveier
 • Tomteareal:

  1373.9
 • Tomteareal:

  Eiet

Eiendommen

Adresse

Bjødnaskarvegen 73
3576 HOL

Eiendomsbetegnelse

Kommune: Hol
Gnr. 11
Bnr. 108

Eierform

Selveier

Tomt

Eiet tomt på 1373.9 kvm.

Ved overdragelse av ubebygde tomter kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet for overdragelsen. Det er en forutsetning for avtalen at egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper, og at denne godkjennes av kommunen før overtakelse av eiendommen finner sted. Det vil ikke kunne foretas oppgjør før egenerklæringsskjema foreligger i signert og godkjent stand.

Det er ny eier som bærer risikoen for å få godkjenning av tiltak på eiendommen. Vi oppfordrer derav interessenter til å kontakte Hol kommune for informasjon om hva som kan bygges på eiendommen/søknadsprosessen/etc.

Tomtetype

Eiet

Tomteareal

1 374 kvm

Diverse

Typiske utgifter for eier etter oppføring er: Bygningsforsikring, innboforsikring, kommunale avgifter, brøyting, opparbeidelse/vedlikehold av felles privat vei, velforening/felleskostnader etc.

Typiske utgifter for kjøp av tomt er: Alle avgifter og gebyrer med søknader om bygging, opparbeidelse av tomt og vei, sikringsarbeider, vann- og avløpsledninger og tilknytningsavgifter til kommunen og evt. private, teleledninger, oppføring av bygg mm.

Det gjøres oppmerksom på at illustrasjoner og tegninger som er brukt i markedsføringen ikke lengre er gjeldende, da igangsettingstillatelse som ble gitt i 2008 er utgått. Ny eier må selv søke kommunen på nytt, dersom det er ønskelig å oppføre denne hytten på tomten.

Kjøper betaler årlig avgift for løypepreparering.

Området

Beliggenhet

Midt mellom Oslo og Bergen finner vi Bjødnaskarvegen 73 og Holsåsen hyttefelt ca 1000 meter over havet.
På vinterstid er Holsåsen et eldorado av aktivitetsmuligheter med 12 skiløyper i området. Den nærmeste løypen, Holsåsen Hol Hallingdal skiløype, er like i nærheten.

Nærmeste skianlegg ligger ca 6 km fra hyttefeltet.

Dagligvarehandel kan utføres på Kiwi Hagafoss.

For ytterligere service- og aktivitetstilbud er det ca 30 minutters kjøring til Geilo. Her finner man flere alpinbakker, et utvalg av butikker, restauranter, hoteller, togstasjon m.m.

På sommerhalvåret kan skiløypene benyttes som turstier og man har aktiviteter året rundt.

Økonomi

Prisantydning

590.000,-

Omkostninger

14 750,- (Dokumentavgift 2,5% (Forutsatt salgssum kr 590 000,-))
585,- (Tinglysingsgebyr skjøte)
585,- (Tinglysingsgebyr pantedokument)
207,- (Attestgebyr)
10 300,- (Boligkjøperforsikring Søderberg & Partners (Valgfritt)

Totalpris inkl omk

616.427,-

FORMUESVERDI

Formuesverdi sekundær 320.000,- pr. 2018

Info formuesverdi

For at boligen skal anses som primærbolig forutsettes det at eier har sin folkeregisteradresse her. Andre boligeiendommer vil skattemessig bli behandlet som sekundærboliger, med unntak for eiendom som er regulert som fritidsbolig, og brukes som dette aveier. Info om formuesverdi er hentet fra altinn.no. Formuesverdien justeres normalt årlig. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Kommunale avgifter

Tomten er ubebygd og det foreligger derfor ingen kommunale avgifter på eiendommen.
Ved oppføring av eiendom må kjøper påregne gebyrer til vann, avløp, renovasjon, eiendomsskatt og andre kommunale avgifter.

Info eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt i Hol kommune som må tas til beregning ved oppføring av eiendom på tomten.

Offentlige forhold

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

19.09.2011 - Dokumentnr: 748787 - Bestemmelse iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:0620 Gnr:11 Bnr:5
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.


19.09.2011 - Dokumentnr: 748787 - Bestemmelse om gjerde


19.09.2011 - Dokumentnr: 748787 - Bestemmelse om bebyggelse


31.03.2008 - Dokumentnr: 251270 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:0620 Gnr:11 Bnr:5

Regulerings- og arealplaner

Eiendommen er regulert til byggeområder for hytter iht. reguleringsplan HOLSÅSEN DEL 1.

På tomten kan det bygges en hytte, med tilhørende uthus og anneks. Det tillates ikke flaggstenger, portaler, gjerder eller særlige skjemmende antenner.
Hver enkelt hyttetomt kan bebygges med inntil 150kvm T-BRA (inklusiv anneks, uthus, garasje og kjeller). Frittstående tilleggsbygg skal ikke overstige 30kvm T-BRA, Anneks skal være et supplement til hovedhytta, og kan ikke innredes slik at det blir en selvstendig hytteenhet.

Vei, vann og avløp

Eiendommen tilknyttes privat vei, vann og avløp. Bruksrett i Bjødnaskarvegen mot deltakelse i brøyting og vedlikeholdskostnader. Rett til infiltrasjonsanlegg mot å betale årlig avgift.
Grunneier har rett til å føre rør/kabel over tomten.

Ifølge grunneier Sander Ottar Søndrål må kjøper løse bruksrett i Varaldsetvegen (pr.01.04.2020 Kr 20 000,-)
I tillegg må kjøper betale et engangsbeløp til Varaldsetvegen for slitasje i forbindelse med bygging (pr. 01.04.2020 kr 15 000,-)
Grunneier kan muligens være åpen for deponering av masse på sin grunn, men dette må avtales direkte med han.

Konsesjon

Hol kommune har nedsatt konsesjonsgrense (0-konsesjon), og kjøper må derfor fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet (rødt skjema).
Ved overdragelse av ubebygde tomter kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet for overdragelsen. Det er en forutsetning for avtalen at egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper, og at denne godkjennes av kommunen før overtakelse av eiendommen finner sted. Det vil ikke kunne foretas oppgjør før egenerklæringsskjema foreligger i signert og godkjent stand.

Øvrige kjøpsforhold

Betalingsvilkår

Fullt oppgjør (kjøpesum og omkostninger) skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtakelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtakelsesdato.

Overtagelse

Overtakelse etter avtale. Spesifiser ønsket overtagelse ved budgivning.

Budgivning

Bud kan trygt og enkelt legges inn elektronisk med bank-ID via nettannonsen (finn.no eller digital salgsoppgave) ved å trykke på "Gi bud" knappen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Bud kan derfor ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis og minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.

Om du vil øke budet ditt gjør du det helst også ved å trykke på "Gi bud" knappen i nettannonsen. Er du forhindret fra dette kan budøkning formidles til megler via e-post eller SMS.

Når du har lagt inn bud vil megler bekrefte at budet er mottatt. Kontakt megler dersom du mot formodning ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid etter at bud er inngitt. Megleren holder deg også oppdatert om andre bud som kommer inn.
Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Ikke nøl med å ta kontakt med megler dersom du har spørsmål til budgivning.

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Eiendommen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Kontakt megler for avklaring dersom en skulle ha spørsmål til dette.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring, men har utarbeidet et egenerklæringsskjema som er vedlagt salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med innholdet i dette før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Megler anbefaler kjøper å tegne boligkjøperforsikring ved kjøp av tomt. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler fra overtakelse og de neste fem årene. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Kontakt megler eller gå inn på www.soderbergpartners.no for ytterligere informasjon.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Meglers vederlag

Meglers vederlag er avtalt til:
Fast lav pris kr 35 000

Dersom handelen ikke kommer i stand er følgende avtalt:
Opptragstaker har krav på å få dekket alle påløpte kostnader til markedsføring, fotograf, offentlig informasjon etc., samt evt. bestilte tilleggstjenester og evt. påløpte gebyrer til forretningsfører.

Oppdragsnummer

1004919

Megler

Ansvarlig megler

Torgeir Glomnes
Fagansvarlig / Eiendomsmegler
Tlf: 97529929
Epost: torgeir@webmegling.no

Meglerforetak

Webmegling AS
Kokstadflaten 35
5257 KOKSTAD
Org.nr. 992 33 855

VEDLEGG

Tommy Sirnes

Eiendomsmeglerfullmektig

E: tommy@webmegling.no

M: 45103676
Siste generert: 19.07.2019 kl 20:07